دوره های آموزش آنلاین و غیر حضوری آکادمی وبکیما

  • طراحی سایت بدون برنامه نویسی
  • طراحی سایت با برنامه نویسی

در این بخش از آکادمی وبکیما، دوره های آموزش آنلاین و غیرحضوری وبکیما که در زمینه های راه اندازی و طراحی سایت بدون برنامه نویسی و با استفاده از برنامه نویسی است، قرار دارد که  می توانید در هر یک از این دوره ها شرکت کنید و توانایی های خود را برای کسب درآمد از طراحی سایت حرفه ای افزایش دهید.